โครงการอบรมอาชีพ "หยอดทอง"

เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายให้กับกลุ่มสตรีตำบลกู่สวนแตง

28-30 สิงหาคม 2561

130 131
138 132

134 136

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน