สถานีสูบน้ำบ้านโนนไฮได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมฉับพลัน

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สะพานบ้านโนนไฮ ตำบลกู่สวนแตง
190923092503-ZxU1 190923092042-1K13
190923092111-Jl6y 190923092158-6M3C

190923092133-6697 190923092303-TDQz
190923092358-8Umg 190923092437-Y051

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน