พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

200109153326-8r79 200109153413-pEOV
200109154400-4g61 200109154319-b8bt

 200109153514-47R1 200109153544-3ms2
200109154253-r00A 200109154217-49kR
200109153909-3TTE 200109153843-cP85
200109154004-dS28 200109154043-KU43
200109154133-nz0W 200109153706-i6V3
200109153730-n402 200109153753-14qR 200109153811-9B22

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน