โครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)

 31 สิงหาคม 2563 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเป็นโครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)และบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายบุญล้อม ท่วมไธสง นายก อบต.กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และร้อยตรี ขุมทอง เลินไธสง ปลัดอาวุโสให้การต้อนรับ 
200901112725-92am 200901112641-61qw
200901112615-4LtV 200901112659-900o

 200902103211-8nI3 200902103237-k1j3 
200902103454-j5a4 200902103440-1716  

200902103326-Ch8I 200902103301-Z10d

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน