โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.กู่สวนแตง วันที่ ๑๑ - ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓

     องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ประกอบด้วยท่านผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าพนักงานส่วนตำบล มีท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

 

201124140739-3W90 201124140726-GWy4
 201124140515-1hI2 201124140537-03V6 201124140653-91j6

  
201124141034-8740 201124141019-EoZ0
201124140931-3213 201124140910-Jy31
201124140500-x718 201124140444-0VI1
201124140618-0903 201124140604-IsQ4
201124142813-0N5v 201124142742-11u7

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน