กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์จิตอาสาภัยพิบัติ โดยนายบุญล้อม  ท่วมไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ จิตอาสาภัยพิบัติ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจโดยช่วยกันขุดลอกร่องระบายน้ำและท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส บ้านกู่สวนแตง หมู่ที่ ๑
S  10608652 19105 19052
19101 86771 86762

86766 19110 19109
19108 19104 1926819145 19267

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน