ข่าวรับสมัครงาน

#ประกาศ ประกาศคะแนนผลการสอบเป็นพนักงานจ้างขององคืการบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

#ประกาศ บัญญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
#ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

#ประกาศ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
#
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

#ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

#ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 

#ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีสอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

#ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

#ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ

#ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน