กองช่าง

 

  

ชางเลก Small
นายทินภัทร  ชันไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง

 

นายช่างโยธา
ว่าง

                                            

นรชย 1   
นายนิรชัย กุดกัลยา
นายช่างไฟฟ้า

 ชมพ 
นางสาวอัจฉรา วรรณจักร์
คนงานทั่วไป   
     

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน