ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

279285
นายบุญล้อม  ท่วมไธสง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เบอร์โทร 08 9845 8891
 

305717

นายดนัย  เที่ยงธรม  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง คนที่ 1
เบอร์โทร 08 1065 7234

 

 

 

 

 

นายชำนิจ  ศลาประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
กู่สวนแตง คนที่ 2 
เบอร์โทร 08 3381 4301

 

    

                                      

 นายภูสิทธิ  คุมจันทึก
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง
เบอร์โท 06 4847 7633

   

 
                                                                   

                                                                            
                                                                                     นางสากล  แก้วอรสาณ
                                                                          ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลกู่สวนแตง
                                                                                   เบอร์โทร 08 1389 1869
              

 

 

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน