แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 68
2 รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 108
3 ประกาศคะแนนผลการสอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 182
4 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 163
5 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 168
6 รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 203
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 224
8 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.กู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 237
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 197
10 รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.กู่สวนแตง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 209

หน้า 1 จาก 23

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน