แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 4
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 59
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 75
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 54
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 46
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 70
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 57
8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 61
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 54
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย กันธิชา เกษจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 58

หน้า 1 จาก 26

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน