แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง บร.ถ.๖๑-๐๐๑ ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 19
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๑๖ ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 30
3 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 19
4 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 21
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 20
6 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 26
7 ITA2021 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 33
8 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 33
9 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 55
10 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 45

หน้า 1 จาก 18

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน