แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 8
2 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 16
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 70
4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 119
5 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 62
6 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 78
7 รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 91
8 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 108
9 ศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 74
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 107

หน้า 1 จาก 16

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน