แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 3
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 15
3 คู่มือ การปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 16
4 คู่มือพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 20
5 ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 24
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 50
7 คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการวัสดุจากการขุดลอก เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 26
8 สรุปสาระสาคัญพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 63
9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 74
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 57

หน้า 1 จาก 10

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน