แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 4
2 การประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 10
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 53
4 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 64
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง บร.ถ.๖๑-๐๐๑ ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 90
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๑๖ ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 95
7 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 89
8 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 92
9 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 96
10 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 121

หน้า 1 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน