แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 ITA2021 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 140
12 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 118
13 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 126
14 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 117
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 146
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถ Fr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 129
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 126
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติกเกอร์ ซี ทู ติดหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 128
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดวัชพืช หนองกุดน้ำใส บ้านบาก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 129
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องถุงพลาสติกสีดำ (ถุงขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 137

หน้า 2 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน