แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
171 มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1707
172 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1771
173 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1452
174 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1475
175 ### รวมกฎหมายท้องถิ่น ### เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1960
176 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1811
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1927
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1887
179 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1806
180 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารการคลัง 6) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 5557

หน้า 18 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน