แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 การบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 212
22 กระบวนงานการควบคุมงานก่อสร้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 189
23 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 204
24 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 204
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 244
26 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 262
27 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 304
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 506
29 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 286
30 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 298

หน้า 3 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน