แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 304
32 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 368
33 ศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 314
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 327
35 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูย์สาธิต - ถนนลายางบ้านนายกุล วิถี หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 326
36 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 325
37 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 407
38 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 378
39 ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 435
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 371

หน้า 4 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน