แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 382
42 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 412
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 354
44 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 323
45 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 318
46 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 322
47 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 291
48 ผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 322
49 การประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 359
50 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 306

หน้า 5 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน