แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๙ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านกู่สวนแตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 321
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 307
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (รถสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 329
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 316
55 กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 291
56 ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยพลังานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 279
57 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 292
58 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 333
59 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 519
60 Q&A ที่พบบ่อย เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 413

หน้า 6 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน