แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
61 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 352
62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 318
63 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 276
64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 290
65 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๔๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 297
66 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 362
67 การโอนเงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 2019 ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 303
68 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองประดู่หมู่ที่ ๙ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 313
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๖๑-๐๑๒ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส-โรงเรียนกู่สวนแตงพิยยาคม เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 322
70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้าสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสถนนทางหลวงท้องถิ่น บร.๖๑-๐๐๗ สามแยกบ้านหนองเรือ-บ้านนาฝาย เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 339

หน้า 7 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน