แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
81 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 625
82 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 528
83 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 567
84 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 616
85 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 609
86 คู่มือ การปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 607
87 คู่มือพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 657
88 ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 886
89 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 698
90 คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการวัสดุจากการขุดลอก เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 625

หน้า 9 จาก 19

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน