แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ นโบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 44
2 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 46
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 43
4 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 50
5 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 50
6 มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 65
7 ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 88
8 ๖ เป้าหมาย แยกขยะก่อนทิ้ง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 123
9 รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 113
10 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 131

หน้า 1 จาก 6

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน