แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 27
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 21
3 ค่านิยมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 47
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 26
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 18
6 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 18
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 12
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 18
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 15
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 14

หน้า 1 จาก 15

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน