แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 4
2 ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง พ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 5
3 การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Paliamentary Assembly-AIPA) ในปี 2562 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 9
4 ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 21
5 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 35
6 มาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 37
7 คู่มือ การเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 41
8 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 39
9 ความผิดทางวินัยทางการเงินการคลัง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 74
10 ถาม - ตอบ สารพันปัญหาท้องถิ่น เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 73

หน้า 1 จาก 5

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน