แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 2
2 แบบประเมิน LPA ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 50
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 29
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 25
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 24
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 26
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 24
8 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 27
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 24
10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 25

หน้า 1 จาก 9

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน