แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศคะแนนผลการสอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 53
2 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 48
3 ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 45
4 รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 101
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 97
6 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.กู่สวนแตง เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 108
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 87
8 รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.กู่สวนแตง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 91
9 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 95
10 รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 93

หน้า 1 จาก 23

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน