แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สายงานผู้บริหาร เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 1
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง บร.ถ.๖๑-๐๐๑ ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 31
3 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง บร.ถ.๖๑-๐๑๖ ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 39
4 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 30
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 32
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 30
7 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 46
8 ITA2021 เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 58
9 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 51
10 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ เขียนโดย นิติกร กัณหา หัวหน้าสำนักปลัด 61

หน้า 1 จาก 18

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน