กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง โดยนายกบุญล้อม ท่วมไธสง รองนายก ปรธานสภา สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เจตจำนง

คำสั่งประกาศ

ประกาศ
กลับด้านบน