โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.กู่สวนแตง วันที่ ๑๑ - ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓

     องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง ได้จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ประกอบด้วยท่านผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าพนักงานส่วนตำบล มีท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

 

201124140739-3W90 201124140726-GWy4
 201124140515-1hI2 201124140537-03V6 201124140653-91j6

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.กู่สวนแตง วันที่ ๑๑ - ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)

 31 สิงหาคม 2563 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเป็นโครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)และบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายบุญล้อม ท่วมไธสง นายก อบต.กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และร้อยตรี ขุมทอง เลินไธสง ปลัดอาวุโสให้การต้อนรับ 
200901112725-92am 200901112641-61qw
200901112615-4LtV 200901112659-900o

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)

หน้า 2 จาก 11

คำสั่งประกาศ

ประกาศ

นายบญลอม  ทวมไธสง    นายกองคการบรหารส 01

นายบุญล้อม  ท่วมไธสง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงนางสากล  แก้วอรสาณ
ลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง


moi
elearn

dla
Untitled-4
facebook
bru

บทความล่าสุด

สถิติผู้เข้าชม

2007890
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ที่ผ่านมา
2799
1112
21050
1931994
66049
274360
2007890

Your IP: 58.17.6.9
Server Time: 2021-10-22 04:59:17
กลับด้านบน