ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๑ Download

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๒ Download

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๓ Download

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ๑ Download

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ๒ Download

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ๓ Download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Download

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ๋

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๑ Download

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ๒ Download

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ Download

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง Download

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนบ้านหนองเรือ-สามแยกหนองสระน้อย) บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๑๒

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file ((6)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ม.12.pdf)ประกาศสอบราคาประกาศสอบราคา112 kB
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ป.ป.ช.).pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ป.ป.ช.).pdf 142 kB
Download this file (ปร.4.pdf)ปร.4.pdf 729 kB
Download this file (ปร.5.pdf)ปร.5.pdf 562 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกู่สวนแตง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายโรงเรียนบ้านหนองเรือ-สามแยกหนองสระน้อย)
บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 12 ตาบลกู่สวนแตง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
Download

ปร.4 Download

ปร.5 Download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ป.ป.ช.) Download

 

หน้า 14 จาก 16

คำสั่งประกาศ

ประกาศ

นายบญลอม  ทวมไธสง    นายกองคการบรหารส 01

นายบุญล้อม  ท่วมไธสง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตงนางสากล  แก้วอรสาณ
ลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กู่สวนแตง


moi
dla
Untitled-4
facebook
bru

บทความล่าสุด

สถิติผู้เข้าชม

0751546
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ที่ผ่านมา
10
652
1523
724775
10
16214
751546

Your IP: 34.239.172.52
Server Time: 2020-04-01 00:14:27
กลับด้านบน